MÓZG: CZYNNIK INTEGRUJĄCY CZY OŚRODEK DECYZJI?

Istnieją inne typy regulacji, odbywającej się na wyż­szym poziomie kory mózgowej i wywołującej roz­maite typy zachowań. Regulacje te opierają się już nie tylko na prostych sygnałach wskazujących na wewnętrzny błąd, ale na całej masie informacji pły­nących z zewnątrz: na symbolach czy sygnałach, hierarchizowanych w poziomy wartości, łączonych w reguły postępowania i zdolnych wywołać rozmaite zachowanie. Na podstawie własnej skali wartości człowiek może podjąć decyzję strajku głodowego i doprowadzić się do śmierci. Wybiera w ten sposób inny cel finalny niż podtrzymywanie własnego or­ganizmu. Nie reaguje już na „sygnał błędu”. Tego oczywiście nie może zrobić żaden gruczoł czy organ.

Leave a Comment