ROZKOSZ I STRACH

Dochodzą do głosu również rozkosz i strach. W strefie podwzgórza istnieją wiązki włókien nerwo­wych, które, jak się wydaje, odgrywają podstawową rolę w systemie rekompensaty organizmu. Jeżeli u zwierzęcia doświadczalnego podrażni się ładunkiem elektrycmym jedną z tych wiązek, zwierzę zaczyna jeść z niezwykłą żarłocznością. Ze zwierzętami prze­ciwnej płci kopuluje jak szalone. Jeśli zostawia mu się swobodę i zwierzę może samo podrażniać ten ośrodek rozkoszy, oddaje się ono tej narcystycznej działalności aż do wyczerpania, doprowadzając ilość podniet do 8000 dziennie! Natomiast każde podraż­nienie drugiej wiązki włókien nerwowych wywo­łuje typowe reakcje bólu: skoki, gryzienie, ostre krzyki, postawy obronne.

Leave a Comment