GROMADZENIE SIĘ LUDZI

Ludzie gromadzą się wokół miejsc, gdzie skupiają zapasy żywności i zabezpieczają się przeciwko agre­sjom środowiska, innych ludzi i zwierząt. Zmagazy­nowanie żywności sprawia, że ludzie przestają być zależni od pór roku, mają czas na rzemiosło i wy­nalazki.Ale koncentracja ludzi i energii pociąga za sobą nieuchronnie kontrolę ludzi i kontrolę energii. Eks­ploatacja energii biologicznej przechodzi fazę zdo­minowania i podporządkowania człowieka przez człowieka: niewolnik, galernik, chłop pańszczyźnia­ny to maszyny niedrogie, które można łatwo kon­trolować.Opanowanie mechanicznej energii żywiołów osiąga kulminację w rozwoju statków żaglowych, budowie kanałów, grobli, zapór, uruchomieniu młynów wod­nych i wiatraków. Lepsze wykorzystanie zwierząt domowych, udoskonalenie narzędzi i maszyn ułatwia proces wydobywania i gromadzenia energii, kon­sumpcja zwiększa się, rytm ewolucji staje się szyb­szy.

Leave a Comment