WYKORZYSTUJĄC BADANIA

Wykorzystując badania swojego zespołu nad orga­nizacją kory mózgowej, a zwłaszcza wyniki dyskusji, z dwudziestodwuletnim znakomitym matematykiem Walterem Pittsem, McCulloch zdał sobie sprawę, że zrozumienie mechanizmów mózgu (i ich naśladowa­nie przez maszyny) musi doprowadzić do współpracy wielu dyscyplin nauki. Sam McCulloch przechodzi od neurofizjologii do matematyki, od matematyki do inżynierii.Walter Pitts staje się również jednym z uczniów Norberta Wienera i przyczynia się do wymiany po­mysłów między Wienerem i McCullochem. Jemu wreszcie udało się przekonać McCullocha, by w 195- roku przeniósł się do MIT wraz z całym swoim ze­społem fizjologów. W tyglu tym powstawały i krystalizowały się no­we idee. Niepostrzeżenie z jednej grupy badawczej do drugiej przenosi się terminologia inżynieryjna czy fizjologiczna.

Leave a Comment