POD WPŁYWEM EMOCJI

Pod wpływem emocji, niebezpieczeństwa czy wy­siłku serce bije szybciej. Oddech staje się przyspie­szony. Twarz purpurowieje lub blednie. Ciało się poci. Występują trudności z oddychaniem, zimne po­ty, dres:zcze, drżenie nóg. Te fizjologiczne objawy świadczą o wysiłku organizmu zmierzającego do zachowania równowagi wewnętrznej. Określone czynności można wykonywać z własnej woli: pić, kiedy ma się pragnienie, jeść, kiedy od­czuwa się głód, nakładać ubranie, kiedy jest zim­no, otwierać okno, kiedy jest za ciepło. Tym samym czynnościom wykonanym jednak nie z własnej woli towarzyszą dreszcze lub pocenie się. Wewnętrzna równowaga organizmu ludzkiego, nie­omylny wskaźnik jego prawidłowego funkcjonowa­nia, to utrzymanie we krwi stałego poziomu pewnej ilości cząsteczek i jonów niezbędnych do życia i utrzymanie określonej wartości niektórych para­metrów fizycznych, np. temperatury. I to bez wzglę­du na zmiany środowiska.

Leave a Comment