USPRAWIEDLIWIONE WZGLĘDY

Przejście od energetyki ekonomicznej do ekoenergetyki usprawiedliwia także wiele innych względów. Odnajdujemy w ekologii równoważnik ekonomiczny wynagrodzenia przekazanego za wykonaną pracę. Ta „zapiała” opiera się na „cenie” energetycznej, a „pie­niądz” krąży w formie materiałów użytecznych dla społeczności. Jeżeli dana funkcja niezbędna jest dla utrzymania struktur systemu ekologicznego, pętle rekompensu­jące, oparte na wzajemnych korzyściach, jakie cią­gną z tego rozmaite gatunki czy społeczności, wspie­rane są przez pętle sprzężenia zwrotnego. Zwierzęta przekazują roślinom substancje mineralne (fosfaty, azotany, potas) potrzebne do ich wzrostu. Praca zwie­rząt (poszukiwanie, destrukcja, kontrola nad pew­nymi gatunkami i transfer informacji) odpowiada usługom płatnym w żywności.

Leave a Comment