SKOPIOWAĆ ŻYWY ORGANIZM

Idee Wienera, Bigelowa i Rosenbluetha rozprzestrze­niają się z nadzwyczajną szybkością. W Stanach Zjednoczonych i na całym świecie tworzą się inne podobne grupy. W ten sposób powstaje Towarzystwo Studiów nad Systemami Ogólnymi (Society for Ge­neral Systems Research), którego publikacje doty­czą dyscyplin odległych od inżynierii, takich jak so­cjologia, nauki polityczne czy psychiatria. Kontynuowane są seminaria w Josiah Macy Foundation, na których pojawiają się nowe dyscypli­ny: antropologia reprezentowana przez Margaret Mead i ekonomia przez Oskara Morgensterna. Mar­garet Mead prowokuje Wienera do przeniesienia swoich koncepcji na społeczeństwo jako całość. Okres ten chars kteryzuje się głębokim wpływem Warrena McCullocha, dyrektora Instytutu Neuropsychiatrycz­nego Uniwersytetu Illinois.

Leave a Comment