IDEALNY MIKROB

Idealnym mikrobem jest ten, który może wypro­dukować nadmiar substancji znajdującej zastosowa­nie w medycynie czy w przemyśle. Nowoczesne techniki wywodzące się z biologii molekularnej, a zwłaszcza prace nad regulacją komórkową, które przyniosły profesorom Lwoffowi, Monod i Jacobowi Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny w 1965 ro­ku, pozwalają uruchomić lub zatrzymać maszynerię komórkową. Bardzo obiecujące wydają się tutaj techniki inżynierii genetycznej. Przenosząc pewne sekwencje genów na bakterie łatwe do hodowania, ale niezdolne do wyprodukowania antybiotyku czy użytecznej substancji, przekształca się je w bardzo wydajnych producentów poszukiwanej substancji.

Leave a Comment