PRÓBA OBRONY PRZED NARZUCENIEM SIŁY DOROSŁYCH

Nie można zapominać, że negatywizm dziecka jest nie tylko próbą obrony przed narzucaniem siły i rozumu doros­łych. Jest on przede wszystkim przejawem dojrzewającej, ale wciąż jeszcze bardzo słabiutkiej osobowości dziecka. Jak inaczej przekonać ma dreptuś tych nudnych nieco i wiecznie przeszkadzających rodziców, że jest się już kimś, kto ma własny rozum, wolę, upodobania i potrzeby? Jak inaczej, prócz słowa „nie”? Jeśli nie rozumiemy tych wszystkich faktów, jeśli miłość rodzicielska nie podszepnie nam słów obrony dreptusia i sposobów na uniknięcie z nim scysji i kolizji, wówczas łatwo możemy popaść w poważne tarapaty.

Leave a Comment