DOBRZE ZNANE OGRANICZENIA

Ograniczenia te są dobrze znane. Zbyt wygodne pojęcie systemu stosowane jest często bezmyślnie w najróżniejszych dziedzinach: w oświacie, zarządza­niu, informatyce czy polityce. Dla wielu specjali­stów jest to pojęcie puste: przez to, że chce powie­dzieć wszystko, nie mówi już nic. Ale jego zasięg nie zależy od precyzji definicji. Pojęcie systemu nie daje się w nich łatwo zamknąć. Objawia się i wzbogaca jedynie w pośrednim oświe­tleniu wyrażeń analogicznych, modelujących i me­taforycznych. Pojęcie systemu jest jakby punktem, w którym krzyżują się metafory. Krążą tu koncepcje pochodzące ze wszystkich dyscyplin. Krążenie to, poza prostymi analogiami, pozwala poszukiwać tego, co wspólne w najbardziej różnorodnych systemach.

Leave a Comment