PĘTLA PRZEPŁYWU INFORMACJI

W ten sposób Wiener i Bigelow odkryli pętlę prze­pływu informacji niezbędną do korygowania wszel­kich akcji, pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego (negative feed-back), i uogólnili to odkrycie na wszystkie organizmy żywe.Tymczasem powstały i zorganizowały się wielo­dyscyplinarne grupy Rosenbluetha, których celem jbyło rozpoczęcie badań nad organizmami żyjącymi  z punktu widzenia konstruktora serwomechanizmów i badanie serwomechanizmów na podstawie doświad­czeń fizjologa. Pierwsze seminarium odbyło się w i Institut of Advanced Studies w Princeton w 1942 roku. Zgromadziło ono matematyków, fizjologów, inżynierów mechaników i elektroników. Sukces tego seminarium przyczynił się do zorganizowania dzie­sięciu seminariów w Josiah Macy Foundation..

Leave a Comment