W NIEKTÓRYCH USZKODZENIACH

W niektórych uszkodzeniach móżdżku chory nie mo­że donieść do ust szklanki wody, drgania są coraz mocniejsze i wreszcie woda rozlewa się. Na tej pod­stawie Wiener wywnioskował, że w celu kontrolo­wania akcji finalnej (to znaczy zmierzającej do celu) przepływ informacji, niezbędny do zachowania tej kontroli, musi tworzyć „zamknięty krąg, pozwala­jący na ocenę wyników tych akcji i zaadaptowanie się do przyszłych objawów dzięki działaniom prze­szłym”. Jest to charakterystyczne dla urządzenia celowniczego DCA, ale również dla systemu nerwo­wego, kiedy wydaje mięśniom polecenie wykonania ruchu, którego skutki wykrywane są prze;: zmysły i przekazywane do mózgu.

Leave a Comment