RÓWNOWAGA ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO

Budowa ciała pozwala człowiekowi oddziaływać na swoje otoczenie i reagować na informacje czy agresje pochodzące ze środowiska. Fizjologowie twierdzą, że reakcje człowieka i zwierząt na te agresje^ sprowa­dzają się do trzech podstawowych zachowań: uciecz­ki, walki i adaptacji.Jeżeli środowisko staje się nieprzyjazne, wrogie lub niebezpieczne, organizm może zareagować uciecz­ką; po prostu zmienia otoczenie tak długo, aż znaj­dzie się w miejscu, gdzie czuje się niezagrożony Może również atakować lub bronić się. Przez świa­dome działanie może też przekształcić otoczenie, które mu zagraża, i powrócić do warunków, jakie są dla niego sprzyjające.

Leave a Comment