ZEWNĘTRZNA BARIERA

Organizm, zamknięty skórą, przypomina szczelny worek w 60% wypełniony wodą. Umieszczone we­wnątrz organy i łączące je sieci komunikacyjne nie są wystarczająco sztywne, by całość nie uginała się pod własnym ciężarem. Szkielet pełni rolę :;telażu Liczne kości, spośród 206, które się nań składają, funkcjonują jak ramiona dźwigni. Ściągnięcie 600 mięśni systemu muskularnego dostarcza siły moto- rycznej zdolnej oddziaływać na ramiona dźwigni lub tkankę, by spowodować ruch. Skóra jest zewnętrzną barierą utrudniającą wtar­gnięcie do organizmu mikrobów i obcych ciał. W przypadku uszkodzenia skóra zabliźnia się. Dzięki zakończeniom nerwów, jest ona również wrażliwą powierzchnią zdolną do odbierania informacji po­chodzących z otoczenia. Skóra bierze także udział vv regulacji temperatury ciała. Organizm ma system obrony własnej przed atakami obcych substancji. Jego bronią są przeciwciała, zdolne do rozpoznania i zniszczenia obcych protein, i białe ciałka krwi, które pochłaniają i neutralizują bakterie niebezpiecz­ne dla organizmu.

Leave a Comment