NOWE NARZĘDZIA

Funkcjonowanie myśli jest zarazem analityczne i syntetyczne, szczegółowe i całościowe. Opiera się na rzeczywistości faktów i doskonałości szczegółu. Równolegle jednak poszukuje czynników integracji, elementów katalizujących inwencję i wyobraźnię. W tym samym momencie, w którym odkrywa się najprostsze jednostki materii i życia, pojawia się dążenie — posługujące się znanymi metaforami ze­gara, maszyny i organizmu — do lepszego zrozumie­nia ich wzajemnych oddziaływań. Mimo siły tych modeli analogicznych, myśl roz­prasza się w labiryncie dyscyplin oddzielonych od siebie szczelnymi przegrodami. Jedynym sposobem opanowania różnorodności, zrozumienia i możliwości przewidywania zachowań zbiorowisk złożonych z atomów, molekuł czy osób jest ich opis statystycz­ny i wykrycie praw rządzących niezorganizowaną złożonością.

Leave a Comment