RÓWNOWAGA SIŁ

O   równowadze sił mówimy także w przypadku, kiedy występują dwie masy (dwie armie albo dwie potęgi). Ale równowaga sił jest równowagą statycz­ną. Ulega ona nagłej zmianie, gdy zmienia się sto­sunek sił, co prowadzić może do „wybuchu”.Równowaga strumieni wypływa z do­strojenia szybkości dwóch lub więcej strumieni. Równowaga występuje wtedy, kiedy szybkości stru­mieni są identyczne i płyną z przeciwnych kierun­ków. Tak dzieje się w przypadku transakcji przy ladzie sklepowej (towar za pieniądze).Równowaga strumieni jest równowagą dy­namiczną. Podlega nieustannej adaptacji, mody­fikacji i modulacji dzięki przestrojeniom często nie­dostrzegalnym, wynikającym z zakłóceń czy okolicz­ności. Równowaga strumieni jest podstawą stabilno­ści dynamicznej.

Leave a Comment