TRWAŁOŚĆ FORMY

Ta trwałość formy to właśnie stabilność dynamiczna. Odnajdujemy ją w komórce, w orga­nizmie żywym czy w płomieniu świecy. Stabilność dynamiczna jest wynikiem kombinacji lub przystosowania wielu stanów równowagi osią­gniętych i utrzymywanych przez system, czego przy­kładem może być równowaga „wewnętrznego śro­dowiska” organizmu (zob. s. 74). Chodzi tu więc równowagi dynamiczne. A to narzuca konieczność wstępnego rozróżnienia pomiędzy równowagą sił równowagą strumieni.Równowaga sił jest wynikiem zniwelowa­nia się w jednym punkcie dwóch lub większej liczby różnych i różnie skierowanych sił. Można ja sobie wyobrazić jako dwie ręce unieruchomione w „że­laznym uścisku” lub jako kulkę spoczywającą na dnie pudełka.

Leave a Comment