PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Jakie są podstawowe właściwości plazmy, których dotyczy regulacja? Temperatura, u człowieka i więk­szości ssaków utrzymująca się w granicach 37 °C. Poziom jonów wapna i sodu. Poziom hormonów i glu­kozy. Ciśnienie i objętość krwi. Ilość czerwonych ciałek. Zakwaszenie i poziom wody w plazmie. Regulacja dokonuje się za pośrednictwem mecha­nizmu kontroli złożonego z detektora, kom­paratora i pamięci, w której zapisane są wartości graniczne, jakich nie można przekroczyć. Każda molekuła czy każdy jon zawarty w plazmie pochodzi ze „źródła”, może być zmagazynowany w zbiorniku i ginie w „studni”.

Leave a Comment