STRUMIEŃ ELEKTRONÓW

Strumień elektronów wychodzących z tego gene­ratora służy do ładowania „baterii” komórki — pro­ces ten jest rezultatem innego szeregu reakcji, po­łączonych z pierwszym. Całość ta tworzy właśnie „prostownik”. W ciągu tych wszystkich łańcuchów ładowania elektrony stopniowo tracą energię. Aż do tlenu, k;óry czeka na nie na końcu łańcucha, i na najniższym poziomie energetycznym kaskady elektro­nów. Ta właśnie energia wprawia w ruch całą machinę życia.Co dzieje się w momencie, kiedy organizm musi zdobyć się na ogromny wysiłek, na przykład pracę mięśni czy ucieczkę przed niebezpieczeństwem? De­cydującym czynnikiem jest tu ilość „wyładowanych baterii”. To znaczy stosunek ADP do ATP (cząste­czek wyładowanych do cząsteczek z ładunkiem).

Leave a Comment