NAJPROSTSZY PRZYPADEK

Jednym z najprostszych przypadków jest regula­cja poziomu wapna. Wapno odgrywa bardzo waż­ną rolę w pracy mięśni, w formowaniu i budowie kości. Jego poziom w plazmie utrzymuje się w gra­nicach od 8,5 miligrama do 10,5 mg% na 100 mili- litrów. Wapno dostaje się do organizmu wraz z po­karmem (na przykład z mlekiem, które zawiera go bardzo dużo). Może zostać zmagazynowane w ogrom­nym zbiorniku wapna, jakim są kości. Jedynie nie­wielka jego ilość zostaje wydalona z moczem. Re­gulacja poziomu wapna w plazmie odbywa się w następu jący sposób. Kiedy poziom wapna spada zbyt nisko (poniżej «,o mg/o), detektor molekularny umieszczony w tkance gruczołów przytarczycznych wysyła sygnał wywołujący syntezę parathormonu. Hormon ten uwolniony do krwi działa trojako: 1) wydobywa wię­cej wapna z kości, 2) zmniejsza utratę wapna przez mocz, 3, zwiększa ilość wapna pochodzącego z jelit. Rezultat: poziom wapna rośnie. Jeżeli podnosi się zbyt wysoko (przekraczając granicę 10,5 mg%) de­tektor umieszczony w gruczole tarczycy wysyła syg­nał powodujący syntezę hormonu kalcytoniny, któ­ry przyspiesza proces magazynowania wapna w kościach, co z kolei powoduje obniżenie poziomu wapna w plazmie.

 

Leave a Comment