INNE PODSTAWOWE CZYNNIKI

Inne podstawowe czynniki w życiu komorki to przede wszystkim molekuły-sygnały umożliwiające komunikację; molekuły wysokoenergetyczne, niewiel­kie cząstki pełniące rolę bloków konstrukcyjnych; elektrony i ich nośniki (niezbędne do przeroszenia energii); i wreszcie cząstki wody. Wielkość tej po­pulacji można ocenić. W prostej komórce bakterii o   długości jednej milionowej milimetra — jest od 10 do 1000 miliardów molekuł wody (70a/o całego składu komórki), od 100 milionów do miliarda śred­niej wielkości molekuł reprezentujących około 500 odrębnych związków chemicznych (cukry, tłuszcze, aminokwasy, pigmenty itp.), od 5 do 10 tysięcy roż­nych makromolekuł protein i enzymów, tworzących łącznie populację około 5 milionów molekuł. I wresz­cie jeden typ makromolekuł, noszących informacje potrzebne do sterowania wszystkimi procesami: kwas dezoksyrybonukleinowy — DNA.

Leave a Comment