PRACA DLA MIKROBÓW

Istnieją nie tylko mikroby chorobotwórcze! Są także mikroby użyteczne. Od dawna zaprzęgliśmy je do pracy przy fermentacji wina i piwa, przy wyrasta­niu ciasta czy produkcji jogurtów i serów. Pod ogól­ną nazwą saprofagi mikroorganizmy są czynnikami ponowntigo włączenia do cyklu w systemie ekolo­gicznym. Obecnie jednak mikroorganizmy znajdują nowe zastosowania w przemyśle. Wykorzystuje się je jako miniaturowe fabryki w produkcji dziesiątków ar­tykułów handlowych, jak aminokwasy, enzymy, roz­puszczalniki, środki owadobójcze i antybiotyki. Kry­zys energii i kryzys żywnościowy przyspieszają tę mobilizację użytecznych mikrobów.

Leave a Comment