ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE

Do­świadczenie takie zdobywa się często podczas prowadzenia wielkich organizacji. Anglosasi nazywają je wyczuciem, timing — jest to umiejętność spowo­dowania działania nie za wcześnie i nie za późno, ale właśnie w momencie, kiedy system gotćw jest zareagować spontanicznie w takim lub innym kie­runku. Wyczucie timing pozwala wykorzystać do maksimum wewnętrzną energię złożonego systemu, zamiast narzucania mu z zewnątrz dyrektyw, prze­ciw którym się buntuje.Wartość ujęcia systemowego zależy również od jego upowszechnienia. To, co jest użyteczne w codzien­nym działaniu, nie powinno być z zasady zarezer­wowane jedynie dla kilku wtajemniczonych.

Leave a Comment