DYNAMIKA ZMIAN

Systemowi złożonemu nie wystarcza samo trwanie, musi on również adaptować się do zmian otaczają­cego środowiska i ewoluować. W przeciwnym bo­wiem razie agresje z zewnątrz wkrótce zdezorgani­zują go i zniszczą. Paradoksalna sytuacja, wobec której staje każdy, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie i ewolucję systemu o wysokim stopniu złożoności (państwa, wielkiej organizacji, przedsiębiorstwa), wyraża się prostym pytaniem: w jaki sposób organizacja stabil­na, której ostatecznym celem jest zachowanie stanu i trwanie, może zmieniać się i ewoluować?Wzrost złożonego systemu — wzrost zakresu, wiel­kości, liczby elementów — zależy od pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego i gromadzenia zapasów energii.

Leave a Comment