W ATMOSFERZE

Jednak od trzech lat dzięki fotografiom ‘wykonanym z pokładów satelitów meteorologicznych, stwier­dzamy, że powierzchnia lodów na północnej półkuli zwiększyła się o 120o. Lody tworzą się wcześniej i topią później. Różnice te są, poczynając od lat 1972 i 1973, znaczne i według „Bulletin of the World Me­teorologie Organization” obserwuje się niezwykłe zmiany klimatu.Według Reida Brysona, dyrektora Instytutu Badań Środowiska na Uniwersytecie w Wisconsin, j ochłodzenie Ziemi jest wynikiem wzrostu koncentracji pyłów zawieszonych w atmosferze. Pyły te , rozproszone są w atmosferze przez czynniki naturalne (wulkany, wiatry pustynne, sól) i przez działalność człowieka. Ich całkowita ilość wynosi dziś 296 milionów ton (z czego 4 miliony pochodzenia wulkanicznego). Około 15 milionów ton pyłów znajduje się stale w wysokich warstwach atmosfery.

Leave a Comment