OSTATECZNY CEL WIELU BADACZY

Ostatecznym celem wielu badaczy jest synteza en­zymów sztucznych czy, mówiąc prościej, skopiowa­nie za pomocą odpowiednich molekuł działania „miejsca aktywnego”. Pierwsza synteza enzymu przeprowadzona została w 1969 roku przez pracow­ników Uniwersytetu Rockefellera i przez firmę Merck Sharp and Dohme. Obecnie istnieją automa­tyczne urządzenia pozwalające na syntezę enzymów. Nie udało się jednak wyprodukować dużej ilości en­zymów na zamówienie, do wykorzystania w prze­myśle albo w medycynie. Niemniej jednak nie ma żadnych przeszkód, by dokonać tej automatycznej syntezy. W niedalekiej przyszłości powinna stać się przemysłową rzeczywistością.Największym osiągnięciem bioprzemysłu i najbar­dziej obiecującym kierunkiem jego rozwoju są en­zymy immobilizowane (zwane również en­zymami nierozpuszczalnymi). Już od pewnego czasu w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym wykorzystuje się enzymy wolne (w roztworze) w szcze­gólnie delikatnych reakcjach chemicznych.”

Leave a Comment