TRANSFORMACJA ODWROTNA

Jednak transformacja odwrotna (na przykład ciepła w pracę mechaniczną) nie może być całkowita bez interwencji z zewnątrz i nieuniknionej utraty ener­gii pod postacią bezpowrotnie straconego ciepła. Nie znaczy to, że energia zostaje zniszczona, znaczy, że nie można jej wykorzystać do wykonania pracy. Właśnie nieodwracalny wzrost tej nie dającej się odzyskać energii we wszechświecie mie­rzymy abstrakcyjną wielkością nazwaną przez Clausiusa w 1865 roku entropią, od greckiego entrope (zmiana).Pojęcie entropii jest pojęciem szczególnie abstrak­cyjnym’ i przez to trudnym do przedstawienia. Nie­którzy traktują je jako pojęcie intuicyjne. Wystar­czy im przywołać na pamięć sytuacje rzeczywiste, jak nieporządek, marnotrawstwo, stratę czasu czy informacji. Ale jak można sobie realnie przedstawić zdegradowaną energię? Jaki jest poza tym cel tej hierarchii i degradacji?

Leave a Comment