REGULOWANIE REAKCJI ŻYCIOWYCH PRZEZ ENZYMY

Aby zwolnić lub przyspieszyć proces metabolizmu katalizowany przez łańcuch enzymów (podobny do łańcucha maszyny-narzędzia), komórka dysponuje metodą prostą i drakońską. Na krótszą metę polega to na zwolnieniu lub zatrzymaniu maszyny-narzę- dzia pracującego na czele każdego łańcucha, a na dłuższą — po prostu na zlikwidowaniu wszystkich lub niektórych maszyn-narzędzi pracujących w łań­cuchu. Przyspieszenie produkcji dokonuje się przez zwiększenie liczby maszyn pracujących w każdym łańcuchu albo przez uruchomienie łańcuchów rów­noległych. W ten sposób produkcja może być zwie­lokrotniona w bardzo krótkim czasie, co pozwala komórce stawić czoło bardzo wygórowanym żąda­niom.

Leave a Comment