POZIOM W MAGAZYNIE

Magazyn to zbiornik wypełniony przez gotową produkcję i opróżniany przez sprzedaż. Kiedy po­ziom w magazynie jest za wysoki, szef przedsiębior­stwa może podjąć decyzję oddziaływania na stru­mień sprzedaży, na przykład obniżając cenę sprze­dażną albo wzmacniając reklamę i wywierając wpływ na rynek. Może również, w trybie doraźnego działania, zamknąć zawór wejściowy zmniejszając produkcję. Weźmy sytuację przeciwną: bardzo wysoki popyt. Poziom w magazynie gwałtownie się obniża. Szef przedsiębiorstwa próbuje zwiększyć produkcję. Je­żeli jednak wysoki popyt nadal się utrzymuje, przed­siębiorstwo, z powodu wyczerpania zapasów, po­trzebuje dłuzszych terminów dostawy. Klienci nie chcą czekać i zwracają się do konkurencji. Popyt zmniejsza się, wzrasta poziom zapasów na składzie szefowi przedsiębiorstwa przychodzi z pomocą pętla ujemnego sprzęzenia zwrotnego… z pomocą lub wprost przeciwnie, jeżeli na przykład zbytnio zwięk­szył swą produkcję, nie umiejąc przewidzieć takie­go zwrotu w sytuacji rynkowej.

Leave a Comment