STYMULACJA CZYNNIKÓW

W świecie producentów i konsumentów systemu ekologicznego istnieje regulacja za pomocą kiloka­lorii. Bodźcem dla producentów jest sytuacja, kiedy strumień substancji mineralnych, jaki do nich wra­ca, przewyższa strumień wyprodukowanej przez nich żywności. I odwrotnie, kiedy strumień żywności przewyższa strumień substancji mineralnych zwracanych roślinom, jest to bodziec dla konsumentów. Ale każda zrównoważona współzależność powinna opierać się na autostymulujących pętlach. Inaczej mówiąc, czynniki interwencyjne powinny zostać zre­kompensowane. Ta stymulacja czynników transfor­mujących może być traktowana jako motywacja in­dywidualna. Bez rekompensaty czy stymulacji obwód energetyczny wyczerpuje się i znika.

Leave a Comment