PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE ENERGII PRZEZ KOMÓRKĘ

Maleńkie molekuły powstające w wyniku trawienia stanowią surowce dla komórki. Chodzi tu przede wszystkim o glukozę, aminokwasy i kwasy tłuszczo­we. Jednak zanim zostaną wykorzystane w reakcji spalania, muszą przejść pewną transformację. Do funkcjonowania generatora potrzebne jest paliwo „rafinowane”: molekuły uczynnionego kwasu octo­wego.Te transformacje i uwolnienia elektronów nastę­pują kolejno w rygorystycznym porządku. Tworzy się zamknięty cykl: cząstki powstałe w wyniku pro­cesu metabolicznego zostają przyłączone do nowej cząsteczki czynnego kwasu octowego i wchodzą do kolejnych reakcji. Ten cykl zasilający życie każdej rozwiniętej komórki nazywa się cyklem Krebsa. Jest on „generatorem” elektronów.

Leave a Comment