INNE DZIEDZINY

Urbanistyka: wzrost miast, degeneracja dziel­nic, ruch samochodowy. Astrofizyka: geneza ewolucja galaktyk, „doświadczenia” przeprowa­dzane w atmosferze oddalonej planety. Fizyka: badanie strumienia elektronów w półprzewodniku, opory elektryczne, fala uderzeniowa, przepływy cie­czy, tworzenie się fal morskich. Inżynieria lą­dowa: zapiaszczenie portów, wpływ wiatru na wy­sokie konstrukcje. Chemia: symulacja reakcji chemicznej, badania struktury molekuł. Biologia: krążenie w naczyniach włoskowatych, konkurencyj­ny wzrost populacji bakteryjnych, efekty leków, ge­netyka populacji. Informatyka: symulacja fun­kcjonowania maszyny cyfrowej przed jej zbudowa­niem. Racjonalizacja podejmowania decyzji: problemy kolejek, optymalizacji, rozdziału zasobów, planowania. Inżynieria: kontrola procesów pro­dukcyjnych, kalkulacja kosztów energetycznych, kal­kulacja kosztów budowy. Edukacja: symulacyj­ne gry pedagogiczne.

Leave a Comment