RYTM PRACY

Rytm pracy pompy sercowej zwiększa się. Krew krąży szybciej i odprowadza od­pady, podczas gdy skurcz niektórych naczyń, roz­szerzenie .się innych zapewnia lepsze jej rozprowa­dzenie, zwłaszcza do miejsc, gdzie praca jest inten­sywna. Skóra czerwienieje, robi się gorąco, wystę­puje pocenie się. Praca mitochondrii odbija się na całości organizmu.Po wysiłku podwzgórze wykrywa obniżenie pozio­mu glukozy, aminokwasów i kwasów tłuszczowych w plazmie. Odczuwa się głód i szuka pożywienia, by odzyskać siły. Jeżeli wysiłek przedłuża się lub wydłuża okres niejedzenia, glukoza i zgromadzone w wątrobie zapasy nie wystarczają. Organizm czer­pie aminokwasy i proteiny tworzące konstrukcję ko­mórek. Palą się meble i mury domu.

Leave a Comment