RUCH POWROTNY

Pierwszy skok w latach czterdziestych prowadził od maszyny do organizmu i rozszerzył użycie pojęć sprzężenia zwrotnego i finalizmu, a zarazem otwie­rał drogę automatyce i informatyce. W latach pięćdziesiątych nastąpił powrót od orga­nizmu do maszyny i przeniesienie z jednej ćiziedziny do drugiej pojęcia pamięci i rozpoznawania obrazów, zjawisk adaptacyjnych i uczenia się; przyniosło to nowe kierunki bioniki, sztuczną inteligencję, prze­mysłowe roboty. Ale odbywał się także ruch po­wrotny od maszyny do organizmu, przyspieszający postępy neurologii, percepcji, mechanizmu widzenia.Wreszcie w latach sześćdziesiątych MIT rozciąga cybernetykę i teorię systemów na przedsiębiorstwo, społeczeństwo i ekologię.

Leave a Comment