OD CYBERNETYKI DO SPOŁECZEŃSTWA

Narzędzia te narodziły się w Ameryce lat czterdzie­stych z wzajemnego oddziaływania idei, właściwego dla wielkich ośrodków uniwersyteckich. By zilustrować nowe kierunki myśli, wygodnie jest czasem przyjąć jakiś punkt odniesienia. Dla nas punktem tym będzie Instytut Technologii w Massa­chusetts, bardziej znany jako MIT. MIT poprowadzi nas od narodzin cybernetyki do najbardziej palą­cych zagadnień chwili bieżącej, do rozwazań nad granicami wzrostu, jakby trzema etapami, z których każdy trwał około dziesięciu lat. W kolejnych eta­pach występuje ruch dwustronny — charaktery­styczny dla ujęcia systemowego — między maszyną, organizmem, społeczeństwem. W trakcie tego krąże­nia idei dokonują się przesunięcia metod i ‘termino­logii, które z kolei użyźniają niezbadane terytoria.

Leave a Comment