NIEDOSKONAŁE MODELE

Symulacja jest nowym narzędziem służącym po­mocą w podejmowaniu decyzji. Pozwala dokonać wyboru „możliwych przyszłości”. Zastosowana do systemów społecznych nie ma charakteru bezpośred­niego przepowiadania. Bo jak można w tej dziedzinie wziąć pod uwagę tak niemierzalne wielkości — jak dobre samopoczucie, strach, pożądanie czy reakcje uczuciowe? Jest jednak symulacja rodzajem „prze­nośnego laboratorium socjologicznego”, dzięki któ­remu można przeprowadzać doświadczenia bez nara­żania na niebezpieczeństwo przyszłości milionów lu­dzi i bez topienia znacznych środków w programach skazanych często na niepowodzenie.Z pewnością modele są jeszcze niedoskonałe. Ale, jak zauważył Dennis Meadows, przeciwstawić im można jedynie „modele wyobrażeniowe”, budowane na podstawie elementów cząstkowych i postępowań intuicyjnych. Na takich właśnie wyobrażeniowych modelach opierają się zazwyczaj ważne decyzje po­lityczne.

Leave a Comment