ROZSZERZENIE ZASADY

W latach pięćdziesiątych zasada ta została rozsze­rzona na cały zakres nieodwracalnych procesów za­chodzących w systemach otwartych. Dokonali tego  fizycy należący do tzw. „szkoły termodynamiki pro­cesów nieodwracalnych”.Prace ich wykazują, że wielkości takie, jak napięcie, gradient temperatury, ciążenie czy natężenie — można traktować jako siły termodynamiczne (potencjał). Z każdą siłą sprzężony jest strumień o szybkości proporcjo­nalnej do determinującej go siły. W podanych wy­żej przypadkach strumieniem tym będzie prąd elek­tryczny, strumień ciepła, prędkość upadku ciała czy strumień molekuł. W ten sposób mamy znów zmien- ne’ stanu, zmienne strumienia i kontrolę nad nimi W dziedzinie informacji możemy zaobserwować interesującą zbieżność z prawem optymalnej wydaj­ności.

Leave a Comment