PRACA NA MODELU

Symulacja nie wydobywa z komputera w czaro­dziejski sposób więcej niż to, co zostało zaprogra­mowane. Wkład maszyny cyfrowej dotyczy głównie jakości. Przetwarzając miliony danych w ułamku czasu wydobywa struktury, modalności, tendencje niemożliwe inaczej do zaobserwowania, a wynika­jące z właściwej systemowi dynamiki. Praca na modelu rozwija u posługującego się nim intuicyjne wyczucie wzajemnych zależności i po­zwala lepiej przewidywać reakcje. Oczywiście in­tuicję taką mają wszyscy po długich latach doświad­czenia w zarządzaniu skomplikowanymi organizacja­mi. Ale jedną z zalet symulacji jest fakt, że pomaga w znacznie szybszym przyswojeniu tych podstawo­wych mechanizmów.

Leave a Comment