NAJCZĘSTSZA PRZYCZYNA KŁOPOTÓW

Dlatego właśnie szef przedsiębiorstwa musi kontrolować i strumienie i poziomy, mając na uwadze ewentualne opóź­nienia i różny czas reakcji. Na ogół najczęstszą przyczyną kłopotów finanso­wych w niewielkich przedsiębiorstwach jest różnica między datą przyjęcia zamówienia, datą wystawie­nia faktury i datą odebrania pieniędzy od klienta. Regularny odpływ pieniędzy (pensje, zakupy, czynsz) i nieregularne płatności klientów tworzą fluktuacje finansowe, łagodzone częściowo przez pokrycie ban­kowe^ Pokrycie to odgrywa więc.rolę regulatora. Podobnie jak zapasy, długa lista zamówień czy wszelki inny zbiornik odgrywa ono rolę zderzaka juz wielokrotnie przez nas spotykanego, zwłaszcza w przypadku wielkich zbiorników cykli ekologicz-

Leave a Comment