ŻYWNOŚĆ I ŚWIATOWA PRODUKCJA

Dwie podstawowe zmienne są miarą światowego wzrostu: kapitał przemysłowy i popu­lacja. Zbiornik kapitału przemysłowego (fabryki maszyny, pojazdy, wyposażenie etc.) napełnia się dzięki inwestycjom, a opróżnia przez przestarzałość zużycie materiału. Zbiornik populacji’ napełnia się dzięki narodzinom, a opróżnia dzięki zgonom.Jeżeli .strumień inwestycji jest równy strumienio­wi dewaluacji lub jeśli strumień narodzin równa się strumieniowi zgonów, osiągnięty zostaje stan rów­nowagi dynamicznej, stan stacjonarny (ale nie sta­tyczny) zwany wzrostem zero. Co dzieje się w przypadku wzajemnego oddziaływania licznych zmiennych stanu i licznych zmiennych strumienia?

Leave a Comment