EKOINŻYNIERIA

Bioprzemysł może również wykorzystać ła­godne i naturalne reakcje chemii prebiotycznej, ukiei unkowując je na produkcję substancji żyw­nościowych czy farmaceutycznych.Opisane reakcje, metody czy procesy, podobnie zresztą jak i sam bioprzemysł, mieszczą się w znacz­nie szerszej całości technik i umiejętności. Całość ta będzie dominowała w końcu naszego wieku i na początku następnego, podobnie jak przez ostatnie pięćdziesiąt lat wiodącą rolę odgrywała inżynieria mechaniczna, potem elektroniczna. Tę całość technik i umiejętności nazywam inżynierią ekologiczną czy ekoinżynierią.Ekoinżynieria to znacznie więcej niż sterowanie ekologiczne, zarządzanie ekologiczne czy planowa­nie ekologiczne.

Leave a Comment