NAGROMADZONE UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności nagromadzone przez lata w dziedzi­nie inżynierii chemicznej i kontrolowania procesów i mogą być obecnie stosowane przy reakcjach wyko­rzystujących działania immobilizowanych enzymów. Konsekwencje tego zapożyczenia będą decydujące dla rozwoju bioprzemysłu.Zamiast wykorzystywania immobilizowanych enzymów można również próbować skopiować działania katalityczne aktywnego miejsca en­zymów. To miejsce aktywne składa się na ogół z jo­nu metalu (żelazo, ołów, magnez, molibden), oto­czonego łańcuchem molekularnym zawierającym specyficzne grupy aminokwasów. Dyscyplina bada­jąca katalityczne działanie kompleksów utworzo­nych z metali i molekuł organicznych nazywa się chemią bionieorganiczną.

Leave a Comment