DZIĘKI ZAPOŻYCZONYM TECHNIKOM

Ale dzięki technikom zapożyczonym z inżynierii chemicznej potrafimy obecnie umieszczać enzymy na płytkach plastykowych lub więzić je we wnętrzu mikrokapsułek. W rezultacie działalność enzymów poddana zostaje kontroli. Ponadto enzymy unieruchomione można wykorzystać powtórnie. Pozwalają na pracę ciągłą i długoterminową.Otwiera to nowe pole wykorzystania enzymów  związanych do produkcji aminokwasów, na przy­kład metodą oddziaływania na mieszankę tych kwa­sów przez enzymy niszczące selektywnie jeden z izo­merów, co pozwala na wyizolowanie tego, który nas  interesuje; do przekształcania dekstryn syropu roślinnego we fruktozę przy produkcji konfitur i na­pojów niealkoholowych; przy selektywnym „odcinamu molekuł krochmalu czy celulozy.

Leave a Comment