SYNTEZA KOMPLEKSU

Należy spodzie­wać się, że również ta nowa dyscyplina wniesie znaczny wkład w rozwój bioprzemysłu. Udało się dokonać syntezy kompleksu bionieor- ganicznego z udziałem żelaza, siarki, molibdenu i specyficznych aminokwasów, zdolnych do symu­lowania działania enzymu nitrogenazy, który prze­kształca, jak to już mówiłem, azot z powietrza w amoniak. Nitrogenaza jest tak wydajna, że zaledwie kilka jej kilogramów, odpowiadających całej ilości enzymu obecnego we wszystkich bakteriach i al­gach wiążących azot w systemie ekologicznym, wy­starczy, by przekształcić rocznie miliony ton azotu w amoniak. Jasne więc staje się znaczenie syntezy takich „sztucznych” katalizatorów. Zdolne do działania nawet w niesprzyjających warunkach stwarza­ją zupełnie nowe możliwości rozwiązania proble­mu kryzysu energetycznego’ i żywnościowego.

Leave a Comment