MINIMUM WITALNE KOMÓRKI

Komórka wyższych organizmów zachowuje własną strukturę, reguluje i kontroluje swoje funkcje me­taboliczne, wzrasta, reprodukuje się, wykonuje pra­cę, pełni wyspecjalizowaną funkcję wewnątrz orga­nu, umiera… Funkcje te charakteryzują życie: auto- konserwacja, autoregulacja, autoreprodukcja i zdol­ność ewolucji.Życie przeciwstawia materii nieożywionej swój dynamizm energetyczny. W przeciwieństwie do kryształu, który egzystuje i trwa jedynie w statycz­nej równowadze z otoczeniem, komórka nieustannie odnawia swoją wewnętrzną strukturę, a to dzięki strumieniowi energii i materiałów, które przez nią przepływają. Mimo tego „mieszania” molekularne­go, utrzymuje ona swą wewnętrzną organizację wbrew powszechnemu dążeniu do chaosu. Klucz do tej stabilności tkwi w zmagazynowanych w komórce informacjach genetycznych.

Leave a Comment