ENERGIA, MOC I WŁADZA

Obraz; nieuniknionej śmierci wszechświata, jaki sugeruje druga zasada, głęboko oddziałał na naszą filozofią, moralność, na naszą wizję świata i na na­szą sztukę. Myśl, że z racji samej natury rzeczy je­dyną możliwą i ostateczną przyszłością człowieka jest unicestwienie, sparaliżowała całą naszą kulturę. Sprowokowało to Leona Brillouin do pytania: „Jak można zrozumieć życie, skoro całym światem rządzi druga :sasada termodynamiki, która prowadzi do śmierci i unicestwienia?” )Praca nie może zostać wyprodukowana bez uprzed­niej koncentracji energii, bez istnienia w określonym miejscu zbiornika energii potencjalnej (słońce, benzyna w samochodzie, zapora wodno-energetyczna, akumulator czy kocioł parowy). Energia ta musi następnie przepłynąć ze zbiornika do studni, przy czym procesowi temu towarzyszy wzrost nie­uporządkowana, wzrost entropii. Ustalone przez Car­nota prawa wskazują, że ta utrata energii jest nie­zbędna (io funkcjonowania każdej maszyny.

Leave a Comment