NAJLEPIEJ W POŁUDNIE

Wystawiony poza mieszkanie wózek należy mieć w zasięgu wzroku i słuchu. Jeśli wózek nie ma hamulców, należy dla bezpieczeństwa podstawić pod koła cegłę. Światło słoneczne przyjemnie ogrzewa wózek, nie powinno jednak padać bezpośrednio na oczy, nawet wtedy gdy dziecko śpi. Stawianie w czasie spaceru szybki ochronnej niweczy jego cel, służy ona tylko do ochrony przed gwałtownym deszczem, śnieżycą lub niespodzie­waną wichurą. Pod osłoną szybki dziecko oddycha gor­szym powietrzem niż w domu, a więc spacer mija się z celem.Na zimowy spacer wybieramy się między godziną jede­nastą a czternastą.

Leave a Comment