IDEALNE ROZWIĄZANIE: SKOPIOWAĆ NATURĘ

Opanowanie reakcji fotosyntezy, którą zajmują się liczne laboratoria na świecie, będzie miało również zasadniczy wpływ na rozwój bioprzemysłu. A jednak mi­mo szybkich postępów w tej dziedzinie, jesteśmy jeszcze daleko od wyprodukowania jednostki katalzującej, mogącej skopiować wydajność chloroplastu zawartego w liściach. Możliwe są jednak rozwiąza­nia pośrednie Fotosynteza trzciny cukrowej ma naj­większą wydajność ze wszystkich znanych roślin pielonych. Trzcinę można by stosować w znacznie większym stopniu niż dotychczas jako przemysłowy surowiec do produkcji alkoholu lub etylenu, i co za tym idzie również do produkcji różnorodnych związków węgla. I wreszcie, jako modele dla bioprzemysłu posłu­żyć mogą reakcje chemiczne, jakie zaszły przed wie­loma miliardami lat na Ziemi.

Leave a Comment