CAŁKOWITA ILOŚĆ CIEPŁA

Całkowitą ilość ciepła wydzielanego przez społeczność ludzką można łatwo obliczyć, ponieważ zależy ona od zużycia ener­gii, ta za:s wielkość jest dokładnie znana . Klimatolodzy przewidują, że odczuwalne zmiany kli­matu ziemskiego globu nastąpić mogą w momencie, kiedy ciepło wydzielane przez społeczeństwo osiąg­nie 1% ilości energii, która dociera do nas ze Słoń­ca. A ciepło wyprodukowane przez czternaście sta­nów północnego wschodu Ameryki, zużywających 40% całej energii Stanów Zjednoczonych, osiąga wartość równą 1,2% energii dochodzącej ze Słońca na tym obszarze. W roku 2000 wzrośnie ona do 5%, tj. będzie równa wartości osiąganej obecnie jedynie przez półwysep Manhattan.

Leave a Comment