LOKALNE ZMIANY

Lokalne zmiany klimatu dają się już zaobserwo­wać. Nad wielkimi elektrowniami cieplnymi tworzą się pod wpływem wiatrów chmury. Badania prze­prowadzone w Saint-Louis w 1973 roku wykazały, że blok o sile 20 000 megawatów może wywołać bu­rze i ulewy. Bardzo wyraźne są również zmiany mikroklimatu wielkich miast (zob. s. 62). Można przyjąć, ze jesteśmy w nich zawsze skazani na po­godę pochmurną, ciepłą w zimie, ponurą w lecie z powodu zakłóceń burzowych. Czy klimat na całym świecie podzieli ten sam los? Można przypuszczać, że tak, ze względu na „ucieczkę” ciepła. Zużycie energii rośnie w tempie wykładniczym: z szybkością około 4% rocznie w USA i 6% w reszcie świata. W tym tempie osiągniemy granicę 1% dla całego globu w ciągu stu trzydziestu lat.Wpływ nadmiaru wydzielonego ciepła związany jest z „cienlarnianym” oddziaływaniem C02. Pocho­dzące ze Słońca promieniowanie krótkofalowe łatwo przenika warstwę C02 otaczającą Ziemię.

Leave a Comment